Instytut Ruchu Ludowego

Do  Do zadań Instytutu Ruchu Ludowego należy w szczególności:

  1. inspirowanie, prowadzenie i koordynacja badań naukowych nad dziejami wsi oraz ruchów chłopskich i ludowych w Polsce i za granicą;
  2. współpraca z uczelniami wyższymi i placówkami naukowo-kulturalnymi w badaniach nad historią wsi i ruchu ludowego;
  3. organizacja konferencji naukowych i popularnonaukowych oraz innych działań prezentujących dorobek naukowy;
  4. organizacja Komitetu Redakcyjnego Encyklopedii Ruchu Ludowego i koordynacja jego prac;
  5. popularyzacja wyników badań w formie: publikacji zwartych, prac zbiorowych oraz artykułów
    i materiałów;
  6. współpraca z innymi działami Muzeum.

W skład Instytutu Ruchu Ludowego wchodzą:

kierownik Instytutu