Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

dr hab. Jerzy Mazurek

e-mail: iod@mhprl.pl

telefon (22) 843 78 73, wew. 103