DZIAŁ DOKUMENTACJI I ZBIORÓW

Do zakresu Działu Dokumentacji i Zbiorów należy:

1) organizowanie pozyskiwania muzealiów do zbiorów Muzeum,

2) koordynowanie pracy Komisji Kwalifikacji i Wyceny,

3) prowadzenie dokumentacji zbiorów w tym:

a) księgi wpływów muzealiów,

b) księgi inwentarzowej zbiorów,

c) księgi depozytów,

d) księgi inwentarzowej archiwaliów,

e) księgi dokumentacji fotograficznej,

f) kartotek i katalogu magazynowego muzealiów,

4) zabezpieczenie i przechowywanie pozyskanych do Muzeum przedmiotów, w tym magazynowanie i organizowanie konserwacji,

5) wypożyczanie obiektów muzealnych wewnątrz i na zewnątrz Muzeum,

6) współdziałanie z Działem Administracyjnym w zakresie przechowywania muzealiów,

7) współpraca z Oddziałami w Sandomierzu i Piasecznie w zakresie spraw wymienionych w pkt. 1 – 5,

 

W skład zespołu Działu Dokumentacji i Zbiorów wchodzą:

1) Główny Inwentaryzator, który pełni funkcję kierownika działu,

2) pracownicy merytoryczni.

 

Wytworzył:
Karolina Sikora
Udostępnił:
Indraszczyk Arkadiusz
(2007-03-29 12:59:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Sikora Karolina
(2007-07-10 10:13:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki