DZIAŁ ADMINISTRACYJNY

Do zakresu Działu Administracyjnego należy:
1) administrowanie majątkiem nieruchomymi ruchomym Muzeum,
2) nadzorowanie Oddziałów w zakresie gospodarowania majątkiem,
3) nadzór nad stanem:
a) ochrony p. poż.,
b) BHP,
4) zapewnienie porządku i czystości na terenie Muzeum w Warszawie i w Oddziałach,
5) zapewnienie bezpieczeństwa zbiorów,
6) nadzór nad pracą sekretariatu,
7) prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną oraz działaniem Muzeum w stanach nadzwyczajnych,
8) gospodarka transportowa,
9) zabezpieczanie organizacyjno-techniczne zadań realizowanych przez działy merytoryczne, w tym w szczególności wystaw, imprez oświatowych, ekspozycji, odczytów, sympozjów i konferencji.
 
W skład zespołu Działu Administracyjnego wchodzą :
2) pracownicy merytoryczni,
3) pracownicy obsługi.
Wytworzył:
Karolina Sikora
Udostępnił:
Sikora Karolina
(2007-04-27 09:49:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Indraszczyk Arkadiusz
(2007-07-10 11:24:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki