ODDZIAŁ W PIASECZNIE K.GNIEWA

Terenem działalności Oddziału w Piasecznie jest Województwo Pomorskie.
 
Do zakresu działania Oddziału należy:
1) pozyskiwanie przedmiotów o wartości historycznej związanych z historią ruchu ludowego i kultury wiejskiej z terenu działania Oddziału,
2) prowadzenie dokumentacji zbiorów w tym:
a) księgi wpływów muzealiów,
b) księgi inwentarzowej archiwaliów,
c) księgi dokumentacji fotograficznej,
d) kartoteka katalogu magazynowego muzealiów,
3) zabezpieczenie i przechowywanie pozyskanych do Muzeum dóbr kultury w tym magazynowanie i organizowanie konserwacji,
4) sporządzanie podstawowej dokumentacji naukowej w tym:
            a) prowadzenie i opracowywanie kart ewidencyjnych zbiorów artystyczno-historycznych gromadzonych w Oddziale, katalogu naukowego
b) opracowanie kart katalogów pomocniczych,
5) organizacja wystaw w siedzibie Oddziału oraz wystaw objazdowych,
6) współpraca z organizacjami i instytucjami kultury i oświaty w zakresie spraw związanych z działalnością Oddziału,
7) ochrona muzealiów i innych przedmiotów zgromadzonych w Oddziale,
8) nadzór nad stałymi ekspozycjami Muzeum na terenie działalności Oddziału,
9) planowanie działań,
10) prowadzenie sprawozdawczości dla potrzeb terenowych jednostek statystycznych.
 
W skład zespołu Oddziału wchodzą:
Wytworzył:
Karolina Sikora
Udostępnił:
Sikora Karolina
(2007-04-27 10:12:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Sikora Karolina
(2010-05-24 13:22:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki